นโยบายบริษัท
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฏหมาย บริษัทได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายนี้ได้กำหนดวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิตามกฎหมายของท่านเพื่อให้ท่านได้รับทราบ
นักลงทุนสัมพันธ์
นโยบายบริษัท
มาตรฐานการรับรอง
ติดต่อเรา
บริษัท โคโรเนทโบรกเกอร์ จำกัด
3388/89 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 24
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
©Copyright 2023 © Coronet Brokers Public Company Limited All Right Reserved.